Ankhdagch Hemnel NGO: CEO

Анхдагч Хэмнэл НҮТББ: Тэргүүн